Филозофија

Курс:
Логички емпиризам
У оквиру предмета: Логички емпиризам
Предавачи: др Војислав Божичковићредовни професор
др Мирослава Трајковскиванредни професор
др Милош Аџићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Облици наставе: Предавања (М. Анђелковић) и вежбе (М. Аџић).
Начин оцењивања рада и резултата: Предиспитне обавезе: семинарски рад (20 поена), припрема и излагање на часу (14 поена), учешће у дискусији (6 поена). Завршни испит је усмени (60 поена).
План курса:

1. недеља
предавање - Бечки круг
Формирање и значај Бечког круга.

2. недеља
предавање - Берлински круг
Настанак и повезаност са Бечким кругом.

3. недеља
предавање - Семантички критеријум смислености
Принцип верификације и критике.

4. недеља
предавање - Витгенштајн и Бечки круг
Утицај Tractatusa на филозофију Бечког круга.

5. недеља
предавање - Шлик о етици као чињеничкој науци
Теорија норми и експланаторна етика.

6. недеља
предавање - Карнап као Хусерлов ученик
Хусерлово и Карнапово схватање конституције.

7. недеља
предавање - Карнап и Хемпел о "сретној околности"
Системи протокол исказа и теорије истине.

8. недеља
предавање - Рајхенбахов "коцкасти свет"
Закључивање с опаженог на неопажено.

9. недеља
предавање - Ејер – логички емпиризам у Великој Британији
Да ли је конклузивна проверљивост могућа?

10. недеља
предавање - Раселова критика Нојратовог одређења протокол реченица
Расел о основним исказима.

11. недеља
предавање - Вајт, Гудман и Квајн – критика логичког позитивизма
Дистинкција аналитичко/синтетичко.

12. недеља
предавање - Густав Бергман о метафизици логичког позитивизма
Имплицитна метафизика и некритички реализам.

13. недеља
предавање - Филип Франк о вези филозофије и науке
О прекиду ланца наука-филозофија.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Берчић, Боран, Филозофија Бечког круга, Крузак, Загреб, 2002, стр. 23-58, стр. 197-344, стр. 421-452.
Карнап, Рудолф, Философија и логичка синтакса (превела Светлана Зечевић), Јасен, Никшић, 1999.
Нојрат, Ото, "Протокол реченице", Реализам, натурализам и емпиризам (прир. А. Крон и С. Новаковић), Институт за филозофију Филозофског факултета у Београду, Београд, 2004, стр. 189-196.
Расел, Бертранд, "Основни искази", Истраживање значења и истине (превео Владислав Николић), Откровење, Београд, 2008, стр. 166-179.
Петровић, Гајо, "Проблем спознаје у филозофији A. J. Ayera," Сувремена филозофија, Школска књига, Загреб, 1979, стр. 252-292.
Петровић, Гајо, "Morton White: револт против формализма", Сувремена филозофија, Школска књига, Загреб, 1979, стр. 320-345.
Франк, Филип, Философија науке (превео Александар Гордић), Клуб НТ, Београд, 2005, стр. 38-65.
↑↑↑