Филозофија

Курс:
Логички емпиризам (осн.)
У оквиру предмета: Логички емпиризам
Предавачи: др Војислав Божичковићредовни професор
др Мирослава Трајковскиванредни професор
др Милош Аџићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Принцип верификације и његове одбране: Шлик, Нојрат, Карнап, Хемпел и други.
Циљ изучавања курса: Циљ је да се студенти упознају са основним токовима верификационизма, који је рођен у окриљу позитивизма и постао утицајна филозофска доктрина и после нестајања логичког емпиризма са филозофске сцене.
Предуслови за полагање: Није потребно предзнање из других филозофских дисциплина.
Облици наставе: Предавања и вежбе.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
C. Misak: Verificationsim, Its History and Propspects, London, Routledge, 1995
↑↑↑