Филозофија

Курс:
Хегелова филозофија (осн.)
У оквиру предмета: Хегелова филозофија
Предавачи: др Драго Ђурићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Основни појмови религије и кратка историја проблема којима се бави филозофија религије заснована на изабраним изворним текстовима.
Циљ изучавања курса: Циљ курса је да се студенти упознају са филозофским начином разматрања религијских и теолошких проблема и појмова, њиховим значајем за филозофију (онтологију, епистемологију, етику) као и да се упознају са најзначајнијом историјском и савременом литературом која се бави питањима која се обрађују у филозофији религије.
Предуслови за полагање: За похађање курса нема посебних предуслова
Облици наставе: Једном недељно се одржавају 2 часа предавања и 2 часа вежби.
План курса:

1. недеља
предавање - Преглед целине и смисао Хегеловог система.
-

2. недеља
предавање - Наука логике - квалитет
-

3. недеља
предавање - Наука логике - квантитет
-

4. недеља
предавање - Наука логике - мера

5. недеља
предавање - Наука логике - суштина (рефлексивна одређења)
-

6. недеља
предавање - Наука логике - суштина (појава и стварност)
-

7. недеља
предавање - Наука логике - наука о појму
-

8. недеља
предавање - Филозофија природе - механика, физика и органска физика
-

9. недеља
предавање - Филозофија духа - антропологија
-

10. недеља
предавање - Филозофија духа - феноменологија и психологија
-

11. недеља
предавање - Објективни дух - право
-

12. недеља
предавање - Објективни дух - морал и обичајност
-

13. недеља
предавање - Апсолутни дух - уметност
-

14. недеља
предавање - Апсолутни дух - филозофија

15. недеља
предавање - Рекапитулација курса
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Хегел Г. В. Ф., Енциклопедија филозофских знаности, Загреб (више издања)
Хегел, Г. В. Ф., Наука логике, Београд (више издања)
Ђурић. Д., Време и дух, Беогард 1998
Ђурић, Д., Бивствовање и филозофија код Аристотела и Хегела, Београд 2004
↑↑↑