Филозофија

Курс:
Историја филозофије IIIb (Филозофија XIX века - II део) (осн.)
Предавачи: др Драго Ђурићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса: Усмена предавања и одговори на питања и примедбе. Краћа излагања студента на вежбама, разговори о тим излагањима, као и израда семинарских радова.
Циљ изучавања курса: Да се студенти упознају са специфичним начином филозофирања, појмовима и методама немачке филозофије деветнаестог века.
Предуслови за полагање: За похађање курса нема посебних предуслова
Облици наставе: Предавања, излагања студената на вежбама, семинарски радови и консултације
План курса:

1. недеља
предавање - Основна обележја немачке филозофије деветнаестог века
Однос између просветитељства и романтизма. Подраздобља овог доба филозофије.Настанак спекулатине филозофије.

2. недеља
предавање - Фихтеова трансцендентална филозофија

3. недеља
предавање - Однос између идеализма и догматизма у Фихтеовој филозофији
-

4. недеља
предавање - Шелингов систем трансценденталног идеализма

5. недеља
предавање - Шелингова касна филозофија

6. недеља
предавање - Преглед Хегелове филозофије
-

7. недеља
предавање - Хегелово разматрање проблема методе филозофије
-

8. недеља
предавање - Наука логике и онтологија
-

9. недеља
предавање - Феноменологија духа - чулна извесност
-

10. недеља
предавање - Феноменологија духа - опажање и разум
-

11. недеља
предавање - Хегелова филозофија историје, историја филозофије и филозофија права
-

12. недеља
предавање - Фојербахов материјализам и критика религије
-

13. недеља
предавање - Филозофска и научна мисао Карла Маркса
-

14. недеља
предавање - Мисао Фридриха Ничеа
-

15. недеља
предавање - Рекапитулација деветнаестовековне немачке филозофије.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Шелинг, Ф. В. Ј., Систем трансценденталног идеализма, Загреб (више издања)
Хегел, Г. В. Ф., Феноменологија духа, Београд (више издања)
Фихте, Ј. Г. Учење о науци, Београд (више издања)
Хегел, Г. В. Ф., Наука логике, Београд (више издања)
Фојербах, Л., Предавања о суштини религије, Београд (више издања)
Маркс, К., Критика Хегела., Београд (више издања)
Холингдејл, Р. Џ.,Ниче, Београд 2004.
Ђурић, Д., Време и дух, Београд 1998
↑↑↑