Филозофија

Курс:
Увод у филозофију религије
У оквиру предмета: Увод у филозофију религије
Предавачи: др Драго Ђурићредовни професор
др Радмила Јовановић Козловскидоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Основни појмови религије и кратка историја проблема којима се бави филозофија религије заснована на изабраним изворним текстовима.
Циљ изучавања курса: Циљ курса је да се студенти упознају са филозофским начином разматрања религијских и теолошких проблема и појмова, њиховим значајем за филозофију (онтологију, епистемологију, етику) као и да се упознају са најзначајнијом историјском и савременом литературом која се бави питањима која се обрађују у филозофији религије.
Предуслови за полагање: За похађање курса нема посебних предуслова
Облици наставе: Једном недељно се одржавају 2 часа предавања и 2 часа вежби.
Обавезе студената: Редовно похађање наставе, писање семинарског рада.
Начин оцењивања рада и резултата: Оцена студента зависи од активности на часовима, семинарског рада и завршног испита.
План курса:

1. недеља
предавање - Шта је религија, однос између религије, теологије и филозофије

2. недеља
предавање - Религија и митологија

3. недеља
предавање - Политеизам и монотеизам

4. недеља
предавање - Теизам, деизам, атеизам, агностицизам

5. недеља
предавање - Основни појмови религије: Бог, свето, вера ...

6. недеља
предавање - Вера, религиозно искуство и разум/знање

7. недеља
предавање - Природа Бога: атрибути

8. недеља
предавање - Дух, тело, смрт и бесмртност

9. недеља
предавање - Бог и чуда

10. недеља
предавање - Бог, слобода воље и зло

11. недеља
предавање - Докази о постојању Бога: онтолошки, космолошки, телеолошки

12. недеља
предавање - Докази о постојању Бога: Анселмо, Аквински, Декарт, Кант...

13. недеља
предавање - Савремено филозофско разматрање религије
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Davis, Brian., Uvod u filozofiju religije, Zagreb 1998.
Ерл, В. Џ., Увод у филозофију, поглавље ''Филозофија религије'', Београд 2005.
Елијаде, М., Свето и профано, С. Карловци/Н. Сад 2003.
Јегер, В., Теологија раних грчких филозофа, поглавље ''Ксенофаново учење о Богу'', Београд 2007.
Кантерберијски, Анселмо., Proslogion, пар. 2 и 3, Гаунилови приговори и Анселмови одговори, ( у: Canterburyski, Anselmo., Quod vere sit Deus I, Zagreb 1997.
Аквински, Т., Сума теологије, поглављe ''О Богу: постоји ли Бог'' (у: Аквински Т., Изабрано дјело, Загреб 2005).
↑↑↑