Социологија

Предавачи: др Нада Секулићредовни професор
др Исидора Јарићванредни професор
Изборни курсеви у III години,
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Нада Секулићредовни професор
др Исидора Јарићванредни професор
Заједнички предмети, Изборни 3, 5, 7
Број бодова: 3.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Нада Секулићредовни професор
др Исидора Јарићванредни професор
Заједнички предмети, Изборни предмет ван модула 1
Број бодова: 3.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Нада Секулићредовни професор
др Исидора Јарићванредни професор
Заједнички предмети, Изборни предмет ван модула 2
Број бодова: 3.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Нада Секулићредовни професор
др Исидора Јарићванредни професор
Заједнички предмети, Изборни предмет 1
Број бодова: 3.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Нада Секулићредовни професор
др Исидора Јарићванредни професор
Заједнички предмети, Факултетски изборни предмети на четвртој години
Број бодова: 3.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Нада Секулићредовни професор
др Исидора Јарићванредни професор
Заједнички предмети,
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Нада Секулићредовни професор
др Исидора Јарићванредни професор
Заједнички предмети, Изборни предмет 2
Број бодова: 3.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Нада Секулићредовни професор
др Исидора Јарићванредни професор
Заједнички предмети, Изборни 5, 7
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑