Социологија

Предавачи: др Марија Бабовићредовни професор
др Слободан Цвејићредовни професор
др Душан Мојићредовни професор
др Ирена Петровићдоцент
Mодул I - Економска социологија,
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Марија Бабовићредовни професор
др Слободан Цвејићредовни професор
др Душан Мојићредовни професор
др Ирена Петровићдоцент
Модул економска,
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Марија Бабовићредовни професор
др Слободан Цвејићредовни професор
др Душан Мојићредовни професор
др Ирена Петровићдоцент
Заједнички предмети, Изборни 4, 6
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Марија Бабовићредовни професор
др Слободан Цвејићредовни професор
др Душан Мојићредовни професор
др Ирена Петровићдоцент
Заједнички предмети, Изборни предмет ван модула 3
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Марија Бабовићредовни професор
др Слободан Цвејићредовни професор
др Душан Мојићредовни професор
др Ирена Петровићдоцент
Заједнички предмети, Факултетски изборни предмети на другој години
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Марија Бабовићредовни професор
др Слободан Цвејићредовни професор
др Душан Мојићредовни професор
др Ирена Петровићдоцент
Модул економска, Модул економска - изборни
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑