Социологија

Предавачи: др Ђокица Јовановићредовни професор
др Немања Звијердоцент
Модул II - Социологија културе,
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Ђокица Јовановићредовни професор
др Немања Звијердоцент
Модул култура, Модул култура - изборни
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Ђокица Јовановићредовни професор
др Немања Звијердоцент
Заједнички предмети, Изборни 4, 6
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Ђокица Јовановићредовни професор
др Немања Звијердоцент
Модул култура, Модул култура - изборни
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Ђокица Јовановићредовни професор
др Немања Звијердоцент
Заједнички предмети, Изборна позиција 6
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑