Социологија

Социологија омладине
Предавачи: др Смиљка Томановићредовни професор
др Душан Мојићредовни професор
др Драган Станојевићдоцент
изборни предмет
Број бодова: 4.00
Предуслови за полагање: 622
Постојећи курсеви:
↑↑↑