Социологија

Курс:
Rodne studije I
У оквиру предмета: Родне студије I
Предавачи: др Нада Секулићредовни професор
др Исидора Јарићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: upoznavanje sa predmetom zenskih studija, istorijatom nastanka i razvoja, metodologijom, feministickim pokretom, teorijama i istrazivanjima
Циљ изучавања курса: upoznavanje studenata sa osnovnom mrežom pojmova vezanom za studije roda, kao i sa istorijatom feminizma i feminističke teorije;- upoznavanje studenata sa relevantnošću i značajem rodnih studija za savremenu društvenu misao;- osposobljavanje za samostalni rad; - negovanje kritičkog mišljenja i problemskog pristupa pitanjima roda;- razvoj tolerancije i uvažavanja različitosti, razvijanje senzibiliteta za specifičnost ženske egzistencije i položaja žena u društvu
Предуслови за полагање: Poznavanje engleskog jezika
Облици наставе: Jedan semestar, 15 x 2 časa predavanja i 15 x 2 časa vežbi.
Обавезе студената: - spremanje obaveznog dela literature kroz samostalni rad i kroz pohađanje predavanja i proseminara; - timski rad na projektu na jednoj od sest osnovnih tema u dogovoru sa nastavnikom (u zavisnosti stečenog predznanja u ovoj oblasti i interesovanjima studenta)Završni usmeni ispit se sastoji iz obaveznog i izbornog dela i obuhvata 2 pitanja. Prvo pitanje se odnosi na obavezni deo, a drugo je usmena odbrana seminarskog rada.
Начин оцењивања рада и резултата: Studenti koji pohađaju ovaj kurs biće ocenjivani na sledeći način: 1) Savladavanje obaveznog dela koji se proverava usmenim putem na završnom ispitu vrednuje se 50 bodova2) Seminarski rad koji se podnosi u toku semestra, a brani na završnom ispitu vrednuje se 50 bodova
План курса:

1. недеља
предавање - Istorijat i nastanak rodnih studija
/

1. недеља
семинар - proseminarska obrada osnovne literature

2. недеља
предавање - Nevidljivost žena u humanističkim discipliniama
Nevidljivost žena u humanističkim discipliniama i realni značaj polne opozicije kao temelja dihotomičnosti ljudskog sveta

2. недеља
семинар - isto

3. недеља
предавање - Specifičnost ženskog iskustva u društvu
/

3. недеља
семинар - isto

4. недеља
предавање - Odnosi između ženskog pokreta i feministčke teorije
/

4. недеља
семинар - isto

5. недеља
предавање - Osnovni pravci feminističkog pristupa
/

5. недеља
семинар - isto

6. недеља
предавање - Određenje kategorija pol i rod
/

6. недеља
семинар - isto

7. недеља
предавање - Socijalizacija ili kako se postaje zensko
/

7. недеља
семинар - izlaganje i rasprava timskog projekta o socijalizaciji

8. недеља
предавање - Obrazovanje i priprema za zanimanje zenske dece
/

8. недеља
семинар - izlaganje i rasprava timskog projekta na temu obrazovanja zena

9. недеља
предавање - Porodica,brak i partnerstvo
/

9. недеља
семинар - izlaganje i rasprava o projektu na temu partnerskih odnosa u porodici i izvan

10. недеља
предавање - Kucni rad - domaci rad - zenski ne/rad
/

10. недеља
семинар - izlaganje i rasprava o projektu na temu kucnog/domaceg rada zena

11. недеља
предавање - Materinstvo ili roditeljstvo i staranje
/

11. недеља
семинар - izlaganje i rasparva o projektu na temu materinstvo i roditeljstvo u sav. drust

12. недеља
предавање - Prijateljstvo i zenske mreze
/

12. недеља
семинар - izlaganje i rasprava o projektu na temu zenske mreze i neformlani odnosi

13. недеља
предавање - zensko zdravlje
/

14. недеља
- - priprema za ispit
/

15. недеља
- - ispit
/
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
1. Antropologija zene, priredile Žarana Papic i Lidija Sklevicky, Prosveta, Beograd, 1983.2. Pjer Burdje, Vladavina muskaraca, Podgorica, CID, 2001.3.Mishell Barett,Podčinjena žena.radnička štampa, beograd, 1983.4. Andelka Milic, Žene, politika, porodica, Institut za socioloska istrazivanja FF, Beograd, 1984. 5. Andre Misel, Feminizam, Plato/XX vek, Beograd, 1997. 6. Kerol Pejtmen, Polni ugovor, Feministicka 94, Beograd, 2001.
↑↑↑