Социологија

Курс:
Глобализација културе (осн.)
У оквиру предмета: Глобализација културе
Предавачи: др Владимир Вулетићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: дефинисање и разграничење основних појмова глобализација и култура - ривалски концепти глобализација и медији интернет галаксија музичка индустрија и глобализација глобализација и глобална спортска такмичења глобализација и савремени идентитети глобализација и оживљавање националних и религијских идентитета глобализација и сукоб цивилизација глобализација и култура/идеологија конзумеризма глобализација и животни стилови глобализација и постмодерни интелектуални заокрет трагање за смислом у доба глобализације
Циљ изучавања курса: упознавање са различитим схватањем: утицаја глобализације на националне културе; променом улоге и значаја комуникације и медија; односа глобализације и културних идентитета; промена животних стилова и вредносних образаца.
Предуслови за полагање: похађање курса Социологија глобализације
Облици наставе: предавања са дискусијама; индивидуалне и групне консултације; писање есеја и семинарских радова
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Кастелс, Мануел. 2002. Моћ идентитета. Загреб, Голден маркетинг
Лечнер, Френк & Боли, Џон. 2006. Култура света. Београд. Клио
Вулетић, Владимир. 2006. Глобализација - актуелне дебате. Зрењанин
Leichner, Frank & Boli John. 2002. The Globalization - reader. Blackwell Publishing. pp. 283-368
Ападурај, Арџун. 2011. Култура и глобализација. Београд. 20.век
Ападурај, Арџун. 2008. Страх од малих бројева. Београд, 20.век
Херман, Едвард & Мекчесни Роберт. 2004. Глобални медији. Београд. Клио
Турен, Ален. 2011. Нова парадигма за боље разумевање савремног друштва. Београд. Сл. Гласник
Ериксен, Томас Хилан. 2003. Тиранија тренутка. Београд, 20.век
Харисон, Лоренс и Хантингтон, Самјуел. Култруа је важна - како вредности уобличавају људски живот. Београд, Плато
Бауман, Зигмунт. 2010. Флуидни живот. Нови Сад, Медитеран
Сенет, Ричард. 2007. Култура новог капитализма. Београд, Архипелаг
↑↑↑