Социологија

Курс:
Родне студије I (осн.)
У оквиру предмета: Родне студије I
Предавачи: др Нада Секулићредовни професор
др Исидора Јарићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Основни појмови родне теорије. Основне категорије за одређивање друштвеног положаја жена. Економски положај и запосленост жена. Политичка партиципација. Репродуктивна права и материнство. Родно засновано насиље. Жене у медијима. Историја женског покрета. Феминистичка теорија - први, други и трећи талас. Основни појмови родне теорије. Родне студије у дискурсу друштвених наука; однос родних студија и феминистичког покрета; Пол, род – основни појмови; Патријархат; Предности и недостаци стандардизованог одређивања друштвеног положаја жена; моћ; тело; репродуктивност, материнство; рад; насиље, сексизам, мизогинија; немуштост; медији; фемиистичка историја; феминизам и неолиберализам.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са основним појмовима родне теорије, са основним категоријама за одређивање друштвеног положаја жена, са развојем женског покрета и феминистичке теорије, укључујући најважније представнице.
Предуслови за полагање: Познавање енглеског језика, активно коришћење и претраживање електронских база података.
Облици наставе: Предавања, дискусије, презентације, самостално претраживање литературе.
План курса:

1. недеља
предавање - РОДНЕ СТУДИЈЕ У ДИСКУРСУ ДРУШТВЕНИХ НАУКА; РОДНЕ СТУДИЈЕ И ФЕМИНИСТИЧКИ ПОКРЕТ

2. недеља
предавање - ПОЛ, РОД – ОСНОВНИ ПОЈМОВИ

3. недеља
предавање - ПАТРИЈАРХАТ

4. недеља
предавање - ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАЦИ СТАНДАРДИЗОВАНОГ ОДРЕЂИВАЊА ДРУШТВЕНОГ ПОЛОЖАЈА ЖЕНА

5. недеља
предавање - МОЋ

6. недеља
предавање - ТЕЛО

7. недеља
предавање - РЕПРОДУКТИВНОСТ, СЕКСУАЛНОСТ, МАТЕРИНСТВО

8. недеља
предавање - РАД

9. недеља
предавање - НАСИЉЕ, СЕКСИЗАМ, МИЗОГИНИЈА

10. недеља
предавање - НЕМУШТОСТ

11. недеља
предавање - МЕДИЈИ

12. недеља
предавање - ФЕМИНИСТИЧКА ИСТОРИЈА

13. недеља
предавање - ФЕМИНИЗАМ И НЕОЛИБЕРАЛИЗАМ

14. недеља
- - КОЛОКВИЈУМ
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Сoфтвер не омогућује пун унос података о литератури. Комплетан силабус са списком литературе може се добити слањем захтева на маил: nsekulic@f.bg.ac.rs
↑↑↑