Социологија

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Osnovni teorijski pristupi I
Teorije tradicionalnog (agrarnog, seljačkog), industrijskog (urbanog) i postindustrijskog (umreženog/ informatičkog) društva i odgovarajući tipovi naselja.

2. недеља
предавање - Osnovni teorijski pristupi II
Ruralni i urbani razvoj u različitim društveno-istoriskim konetsktima: teorija svetskog sistema (centar, poluperiferija, periferija), talasi globalizacije, kapitalistički, socijalistički i postsocijalistički modeli razvoja.

3. недеља
предавање - Strukturni i akcioni potencijal ruralnih i urbanih promena
Mapiranje strukturnih i akcionih potencijala ruralnih i urbanih promena u specifičnim društveno-istorijskim kontekstima: mehanizmi društvene integracije (tržište - država) i tipovi aktera, zajedničke norme, vrednosti, interesi, ciljevi i/ili sukobi

4. недеља
предавање - Socio-prostorne nejednakosti u naseljima različitog tipa
Prostorne manifestacije društvenih nejednakosti u naseljima različitog tipa i društveno-istorijskih konteksta: čitanje socio-ekonomskih, rodnih, starosnih, etničkih nejednakosti i podela u specifičnim naseljima – efekti po socijalnu koheziju i sistemsku integraciju.

5. недеља
предавање - Ruralno i urbano siromaštvo
Specifičnost ruralnog i urbanog siromaštva – strategije prevazilaženja u specifičnim društveno-istorijskim kontekstima.

6. недеља
предавање - Stari i novi lokalizam/regionalizam
Značaj naseljskih okvira za socijalni identitet u različitim tipovima društava – stari i novi lokalizam/regionalizam

7. недеља
предавање - Promena politike lokalnog razvoja
Promena politike lokalnog razvoja (mreže naselja, pojedinačnih naselja u regionalnim i širim okvirima) sa deregulacijom na nacionalnom nivou i porastom regulacione uloge supranacionalnih institucija.

8. недеља
предавање - Preduzetnički pristup lokalnom razvoju I
Strategije preduzetničkog pristupa lokalnom razvoju: asocijativnost, preduzimljivost i uticajnost aktera na lokalnom nivou.

9. недеља
предавање - Preduzetnički pristup lokalnom razvoju II
Strategije preduzetničkog pristupa lokalnom razvoju:brendiranje naselja.

10. недеља
предавање - Koncept održivog lokalnog razvoja
Koncept održivog lokalnog razvoja : uskladjivanje ekonomskih, socijalnih i ekoloških ciljeva, ključni indikatori razvoja.

11. недеља
предавање - SWOT analiza I
SWOT analiza kao metod identifikovanja strateških ciljeva lokalnog razvoja.

12. недеља
предавање - SWOT analiza II
Primena SWOT analize na odabranim naseljima Srbije
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Cifrić, I. Ruralni razvoj i modernizacija, IDIZ, Zagreb, 2003. Вујовић, С., Петровић, М. Урбана социологија, ЗУНС, Београд, 2005. Harloe, M. The Sociology of the Urban Communities, Elgar Reference Collection, Cheltenham, 1996 Castells, M. The Rise of the Network Society, Blackwell, 1996
Општа допунска литература
Chayanov, A. Theory of Peasant Economy, Manchester University Press, 1986 Mendras, H. La fin des paysans, BABEL, Arles, 1993. Вукосављевић, С. Историја сељачког друштва, I-III, САНУ, Београд, Sassen, S. The Global City: New York, London, Tokyo, Princeton University Press, 2002
↑↑↑