Андрагогија

Образовање старих
Предавачи: др Снежана Медићредовни професор у пензији
др Зорица Милошевићдоцент
обавезни предмет
Број бодова: 3.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑