Андрагогија

Методологија андрагошких истраживања
Предавачи: др Наташа Матовићванредни професор
др Ивана Јеремић (дев. Луковић)доцент
обавезни предмет
Број бодова: 10.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑