Андрагогија

Предавачи: др Шефика Алибабић-Хоџићредовни професор
др Кристинка Овесниредовни професор
Заједнички предмети, Изборни предмет 4
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑