Андрагогија

Предавачи: др Снежана Медићредовни професор у пензији
др Зорица Милошевићдоцент
Заједнички предмети , Изборна позиција 1
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Снежана Медићредовни професор у пензији
др Зорица Милошевићдоцент
Заједнички предмети , Изборна позиција 1/1
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑