Андрагогија

Предавачи: др Миомир Деспотовићредовни професор
др Жељко Бралићванредни професор
Заједнички предмети,
Број бодова: 3.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Миомир Деспотовићредовни професор
др Жељко Бралићванредни професор
Модул - психологија образовања, Изборни предмет о - 1
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Миомир Деспотовићредовни професор
др Жељко Бралићванредни професор
Заједнички предмети,
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑