Андрагогија

Предавачи: др Смиља Марјановић-Душанићредовни професор
Заједнички предмети, Изборни предмет 6
Број бодова: 10.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Смиља Марјановић-Душанићредовни професор
Заједнички предмети, Изборни предмет 6
Број бодова: 10.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑