Андрагогија

Предавачи: др Снежана Медићредовни професор у пензији
др Зорица Милошевићдоцент
Смер:Социјална политика и образовање одраслих,
Број бодова: 13.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Снежана Медићредовни професор у пензији
др Зорица Милошевићдоцент
Заједнички предмети , Изборна позиција 1/4
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑