Андрагогија

Когнитивна психологија
Предавачи: др Василије Гвозденовићредовни професор
др Душица Филиповић Ђурђевићванредни професор
изборни предмет
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑