Андрагогија

Историја модерног образовања одраслих (XIX и XX век)
Предавачи: др Катарина Поповићредовни професор
изборни предмет
Број бодова: 10.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑