Андрагогија

Развој људских ресурса и менаџмент знањем
Предавачи: др Кристинка Овесниредовни професор
изборни предмет
Број бодова: 10.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑