Андрагогија

Стручно образовање и обуке одраслих
Предавачи: др Александра Пејатовићредовни професор
обавезни предмет
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑