Андрагогија

Стручно образовање и обуке одраслих
Предавачи: др Александра Пејатовићредовни професор
изборни предмет
Број бодова: 10.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑