Андрагогија

Развој одраслих-импликације за образовање и учење
Предавачи: др Миомир Деспотовићредовни професор
изборни предмет
Број бодова: 10.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑