Андрагогија

Политика и стратегија образовања одраслих
Предавачи: др Миомир Деспотовићредовни професор
др Јован Миљковићванредни професор
изборни предмет
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑