Андрагогија

Истраживачки трендови у андрагошким дисциплинама
Предавачи: др Шефика Алибабић-Хоџићредовни професор
др Александра Пејатовићредовни професор
обавезни предмет
Број бодова: 10.00
Начин полагања: усмено
Постојећи курсеви:
↑↑↑