Андрагогија

Курс:
Драмске технике у образовању одраслих
Предавачи: др Тамара Николићдоцент
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Области интерактивне драме и примењеног позоришта. Примењена драма у образовању одраслих. Игра претварања као основа драмског израза и подстрек за развој у свим добима. Сценско извођење као развојна и образовна активност. Импровизацијске технике у образовном раду са одраслима. Импровизацијско и интерактивно позориште. Театар потлачених и Боалово позориште (театар слика, дуга жеља, легислативни театар, невидљиви театар). Педагогија потлачених и форум театар. Псхиходрамске технике, социодрама и плејбек театар. Технике играња улога у образовном раду са одраслима. Креативна драма, драма процеса и позориште у образовању. Основе физичког и експресивног театра. Позориште лутака, маски и сенки. Перформанс као експресивно средство у образовању одраслих. Перформанс живота и његов развојни потенцијал. Первазивне игре у образовању одраслих. Театар кловнова. Фацилитација драмским процесом и групом. Планирање и организовање образовног рада у коме се користи драмски приступ. Технике вођења и процесирања.
Циљ изучавања курса: Оспособљавање за коришћење техника примењене драме и позоришта у образовном раду са одраслима.
Предуслови за полагање: Испуњене обавезе предвиђене Статутом
Облици наставе: Предавања; семинарске вежбе (радионице); интерактивна настава; консултације и индивидуални рад са студентима, супервизија практичних вежбања у учионици и на терену.
↑↑↑