Андрагогија

Курс:
Образовање и комуникационе вештине одраслих (осн.)
Предавачи: др Тамара Николићдоцент
др Бојан Љујићдоцент
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Теоријска и практична настава: Пажња и слушање. Вештине невербалне комуникације. Држање и став тела. Разговор и вођење дискусије. Охрабривање и повратне информације. Рефлексија на садржај. Изражавање осећања. Рефлексија на осећања. Самоотварање. Стилови комуникације. Асертивност. Методе учења комуникационих вештина. Развијање односа у васпитно-образовној групи одраслих: Искуство у малој групи. Искуствено учење. Групна динамика. Образовање у малим групама. Примена техника у развијању односа. Развијање интуиције, креативности и фантазије. Искуство у великим групама. Комуникација у организацији и инстутуцијама система. Методе образованог рада са великим групама. Селф-менаџемент: Преузимање контроле над условљавањем. Научена беспомоћност. Локус контроле. Селф-концепт и образовно искуство. Лична ефикасност и лични развој. Брига о себи. Стрес и релаксација. Вођење дневника учења.
Циљ изучавања курса: Разумевање и саветодавно деловање у примени комуникационих вештина ради унапређења праксе образовања одраслих.
Предуслови за полагање: Испуњене обавезе предвиђене Статутом
Облици наставе: предавања; семинарске вежбе (радионице); интеракт. настава; консултације и индивид. рад са студ.; супервизија практичних вежбања у уч. и на терену.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Goleman, D. (1997) Emocionalna inteligencija, Beograd, Geopoetika
Goleman, D. (2007) Socijalna inteligencija, Beograd, Geopoetika
Grelan, H. (2007) Filozofija osećanja, Beograd, Geopoetikа.
Kačavenda-Radić, N. (2007) Komunikacione kompetencije za receptivni turizam i turističko obrazovne karakteristike, Hotellink.
Kačavenda-Radić, N. (2008) Obrazovanje i komunikacija odraslih, u zborniku: Obrazovanje i učenje – pretpostavke evropskih integracija, Beograd, IPA.
Mandić, T. (1995) Komunikologija – psihologija komunikacije, Beograd, Clio.
Nikolic Maksic, T. (2007) Who am I? Personal Reflections on the Self, MA th., Nottingham.
Nikolić-Maksić, T. (2008) Dnevnik učenja odraslih. U zborniku: Obrazovanje i učenje – pretpostavke evropskih integracija, Beograd, IPA.
Njumen, P. i Goldberg, F. (2009) Vodič za stalni lični rast i razvoj: let’s develop, Beograd, Mostart.
Oljača, M. (2001) Self-koncept i razvoj, Novi Sad, Filozofski fakultet.
Radojković, M. i Miletić, M. (2005) Komuniciranje, mediji i društvo, Novi Sad, Stylos.
Rot, N. (2000) Znakovi i značenja – Verbalna i neverbalna komunikacija, Beograd, Plato.
Tabs, S. (2013) Komunikacija – principi i kontekst, Beograd, Clio.
Tomić, Z. (2000) Komunikologija, Beograd, Filološki fakultet.
Vraneš, A., Marković, Lj. i Janićijević, J. (2008) Etičnost u nauci i kulturi, Beograd, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu.
↑↑↑