Андрагогија

Курс:
Основно образовање одраслих и кључне компетенције (осн.)
Предавачи: др Шефика Алибабић-Хоџићредовни професор
др Јован Миљковићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава • Основно образовање одраслих као друштвени и научни феномен – филозофске, социјалне, економске, политичке и културне димензије; • Концепти писмености и описмењавања; дефинисање кључних компетенција; • Међународна искуства у описмењавању одраслих и развоју кључних компетенција; • Методичке особености описмењавања одраслих и стицања кључних компетенција; • Наставник у основном образовању одраслих; Практична настава • Позиционирање основног образовања одраслих у систему образовања; • Пројектовање системских решења проблема неписмености; • Анализа организације, програмске орјентације и методичких особености основног образовања одраслих и развоја књучних компетенција; • Анализа резултата стручних посета часовима описмењавања и развијања кључних компетенција (усмереност на диференциране проблеме: компетентност наставника, адекватност организације, функционалност програма ...); • Истрживање актуелних проблема у области описмењавања и развијања кључних компетенција.
Циљ изучавања курса: Проучавање основног образовања одраслих као друштвеног и научног феномена, његових социјалних, политичких, економских и културних димензија, те методичких особености описмењавања и развијања кључних компетенција одраслих.
Предуслови за полагање: нема услова
Облици наставе: предавања, вежбе, дебате, дискусионе групе, истраживачки семинар, радионице, консултације, стручне посете / сусрети с праксом .
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Алибабић, Ш., (1994), Функционална писменост и самообразовање, ИПА Филозофског факултета, Београд
Алибабић, Ш., (2004), Развијање самообразовних компетенција одраслих, Образовање одраслих бр.1, БКЦ и ИИЗ/ДВВ, Сарајево
Булатовић Р., (2002)., Андрагошки записи, ИПА Филозофског факултета, Београд
Чепић, Р., (2004), Развој истраживања писмености одраслих: од традиционалних до сувремених приступа, Зборник:Образовање одраслих – кључ за 21. стољеће, Хрватско андрагошко друштво, Загреб
Џарвис, П., (2003), Поучавање, Андрагошки центар, Загреб
„Basic skills, entrepreneurship and foreign languages“, Working Group Progress Report, EC, 2003. (непубликовани превод)
Torres,R.M.:„Lifelong Learning–A New Momentum and a New Opportunity for Adult Basic Learning and Education in the South“,«Adult Education and Development»,Supplement to 60, 2003.(непубликовани превод)
↑↑↑