Андрагогија

Не постоје подаци о траженом курсу.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
1. McGivney, V, (2002), Develop the Worker: Develop the Business, A Guide for Smaller Business, NIACE, Leicester
2. Kletzer, K.L, Koch, W.L, (2003), International Experience With Job Training: Lessons for the US, University of California, Santa Cruz
3. Посебно припремљени интерни материјали
↑↑↑