Археологија

8
 
Нов
 
2022
ИНСТИТУТ ЗА АНТИКУ И КЛАСИЧНО НАСЛЕЂЕ, позив на предавање:
»Vječna tema ljubavi na renesansni način: Historia de duobus amantibus«

Институт за антику и класично наслеђе
позива вас на предавање које ће

Маја Табак
асистент на Одсеку за историју Филозофског факултета у Загребу

одржати под насловом

»Vječna tema ljubavi na renesansni način: Historia de duobus amantibus«

у четвртак 17. новембра у 13h30
салa »Драгослав Срејовић« (108)
Филозофски факултет у Београду
↑↑↑