Вести и догађаји

25
 
Авг
 
2022
Септембарски уписни рок - основне академске студије - 2022/2023. године

Кандидати се пријављују на конкурс 1. и 2.9.2022, од 10.00 до 14.00 сати, на шалтерима студентске службе у приземљу. Кандидати не морају лично да се пријаве на конкурс, односно може да их пријави и друго лице.

Кандидати приликом пријаве на конкурс достављају неоверене фотокопије, а НА УВИД ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА:

- сведочанства свих разреда претходног средњег образовања;
- сведочанство (диплому) о завршном испиту;
- решење Министарства просвете, науке и технолошког развоја о нострификацији сведочанства и дипломе стечене у иностранству или потврда да су школске исправе предате на нострификацију, за кандидате који су средњу школу, или део средњег школовања завршили у иностранству;
- доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита. Кандидати на уплатницу уносе следеће податке:

Сврха уплате: Пријемни испит
Прималац: Филозофски факултет, Београд
Износ: 9.630,00 РСД
Рачун примаоца: 840-1614666-19
Модел: 97
Позив на број: 47114

Детаљније у прилогу вести.↑↑↑