Вести и догађаји

19
 
Нов
 
2021
Јавни позиви за НСВО и УО НАТ

Министарство просвете, науке и технолошког развоја обавестило је Конференцију универзитета Србије (КОНУС) да мандат актуелног сазива Националног савета за високо образовање (НСВО) и Управног одбора Националног тела за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању (НАТ) истиче 4. априла 2022. године.

У складу са одредбама чл. 11 ст. 4 и чл. 16 ст. 3 Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/2021 - аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон), према којима КОНУС објављује јавни позив за пријављивање кандидата "најкасније у року од шест месеци пре истека мандата" чланова ових тела, потребно је да КОНУС објави јавни позив за чланство у овим телима, како би конституисање новог сазива ових тела било спроведено неометано.

Детаљније у прилогу вести.↑↑↑