Вести и догађаји

12
 
Окт
 
2021
Диференцијални испит за упис на мастер академске студије социологије

Диференцијални испит за кандидате који желе да конкуришу на мастер академске студије социологије одржаће се 18.10.2021. године у 10:00 у сали 310 (трећи спрат).

Кандидати су у обавези да до петка 15.10. секретарки Одељења за социологију доставе:
1. Молбу за полагање диференцијалног испита за конкурисање на мастер студије социогије
2. Диплому и додатак дипломи, односно уверење о завршеном студијском програму првог степена студија (неоверену копију и оригинал на увид)
3. Потврду о извршеној уплати (сврха уплате: Накнада за полагање диференцијалног испита; прималац: Филозофски факултет Универзитета у Београду; Износ: 6.050,00 дин; жиро рачун: 840-1614666-19; позив на број: 97 68107)

Секретаријат Одељења за социологију налази се на III спрату (канцеларија бр. 314), а радно време са странкама је понeдељак – петак од 12:00 до 14:00.


↑↑↑