Вести и догађаји

5
 
Окт
 
2020
Пријемни испит за упис на мастер студије социологије у школској 2020/21. години

Пријемни испит за упис на мастер студије социологије у школској 2020/21. години биће одржан у четвртак, 8. октобра у 16 сати у Институту за социолошка истраживања.

Кандидати приликом пријаве на конкурс уз писани рад (нацрт мастер тезе) и пријавни лист подносе на увид оригинална документа, и то: - диплому о завршеним студијама и уверење о положеним испитима; - додатак дипломи - биографију; - решење о признању јавне стране исправе или потврду Универзитета у Београду да је неопходна документација предата за признавање (важи за кандидате који су завршили претходне студије у иностранству) - уплатницу у износу од 9.630,00 динара на жиро-рачун Филозофског факултета бр. 840-1614666-19, са обавезним уносом «позив на број» 97 47114, за трошкове конкурса.

Пријаве кандидата примаће секретарка Oдељења 06. и 07.10.2020. године од 10 до 14 ч.


↑↑↑