Вести и догађаји

6
 
Јул
 
2020
ЛИСТА ПРИОРИТЕТА ЗА УПИС НА ЈАВНОЈ ПРОЗИВЦИ

Обједињена листа приоритета за упис на јавној прозивци се налази на следећем линку:
http://www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/preostala_mesta↑↑↑