Вести и догађаји

17
 
Сеп
 
2019
Важно обавештење за кандидате који конкуришу на докторске студије филозофије у школској 2019/20. години

Кандидати који конкуришу на докторске студије филозофије у обавези су да уз конкурсну документацију приложе мотивационо писмо које ће бити основ за разговор са кандидатима.

Мотивационо писмо треба да буде дужине једне стране, прореда 1,5, фонт Times New Roman, величина 12.

Мотивационо писмо треба да садржи мотиве уписа докторских студија филозофије и области интересовања кандидата.
↑↑↑