Вести и догађаји

Опште вести
RSS
15
 
Јул
 
2024

Кандидати се пријављују на конкурс 29.8.2024. и 30.8.2024, од 10.00 до 14.00 сати. Кандидати не морају лично да се пријаве на конкурс, односно може да их пријави и друго лице.

Кандидати приликом пријаве на конкурс достављају неоверене фотокопије, а НА УВИД ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА:

- сведочанства свих разреда претходног средњег образовања;
- диплому о положеном завршном, односно матурском испиту;
- решење Министарства просвете, науке и технолошког развоја о нострификацији сведочанства и дипломе стечене у иностранству или потврда да су школске исправе предате на нострификацију, за кандидате који су средњу школу, или део средњег школовања завршили у иностранству;
- доказ (признаницу) о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

Кандидати на уплатницу уносе следеће податке:

Сврха уплате: Пријемни испит
Прималац: Филозофски факултет, Београд
Износ: 9.630,00 РСД за домаће држављане, односно 14.450 РСД за стране држављане
Рачун примаоца: 840-1614666-19
Модел: 97
Позив на број: 47114

Детаљније у прилогу вести.15
 
Јул
 
2024

 • пријава испита: од 02.09. до 06.09.2024.
 • уплата најкасније до: 04.09.2024.
 • провера услова и приговори: 09.09.2024.
 • испити: од 16.09 до 25.09.2024.
 • школарина: 80%.
 • Испити ће се пријављивати искључиво електронским путем.

  Одлука о испитном року са детаљним информацијама налази се у прилогу.  15
   
  Јул
   
  2024

  Филозофски факултет у Београду објављује конкурс за заснивање радног односа.  15
   
  Јул
   
  2024

  Одсек за студентске послове ће за време летњег распуста радити са странкама 01.08.2024, 08.08.2024. и 15.08.2024. у периоду од 11 до 13 часова.  11
   
  Јул
   
  2024

  Од следеће школске године (2024/25) на Филозофском факултету у понуди је ИМТ (интердисциплинарно-мултидисциплинарно-трансдициплинарни) програм мастер студија (МАС) Античка култура и класично наслеђе.

  Ове мастер студије моћи ће да упишу студенти који су завршили било које основне студије на Филозофском или неком другом факултету.

  Програм ових мастер студија јединствен је у Србији и нуди свеобухватно упознавање са културом античких Грка и Римљана и њеном рецепцијом.

  Поред матичног Одељења за класичне науке у реализацији овог програма мастер студија биће укључени и наставници са Одељења за археологију, Одељења иа историју, Одељења за психологију и Одељења за филозофију.

  Детаље у вези са овим мастер студијским програмом — предметима, предавачима и условима за упис — заинтересовани могу видети у атачменту.  10
   
  Јул
   
  2024

  детаљније у прилогу вести.  9
   
  Јул
   
  2024

  детаљније у прилогу вести.  5
   
  Јул
   
  2024

  Награда Веселина Лучића за најбоље књижевно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду за 2024. годину додељује се за роман Тајни сват (Орфелин издаваштво д.о.о., Нови Сад, 2023), аутора др Марка Пишева, ванредног професора на Универзитету у Београду – Филозофском факултету.


  5
   
  Јул
   
  2024

  Удружење студената филозофије "Ноесис" вас са великим задовољством позива на прву Регионалну конференцију - НОЕСИС која ће се одржати у периоду од 5. до 7. јула 2024. године на Филозофском факултету у Београду. Тема конференције је Језик и стварност, а распоред излагања (уједно и програм конференције) се налази у прилогу.

  За више информација, можете посетити наш сајт (usfnoesis.rs) или нам писати на:

  konferencija@usfnoesis.rs  5
   
  Јул
   
  2024

  Обавештавамо вас да се можете пријавити на следеће конкурсе Erasmus+ програма за мобилност за размену студената.

  Списак конкурса и распоред погледајте у прилогу вести.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79
  ↑↑↑