Вести и догађаји

Опште вести
RSS
14
 
Јул
 
2022

Универзитет у Београду
Филозофски факултет
05/2-7 бр. 1392/1
Београд, 14.07.2022. године

На основу Oдлуке декана бр. 742/1 од 4.5.2022. године Комисија за упис Филозофског факултета, донела је

ОДЛУКУ

На јавној прозивци одржаној 14. јула 2022. са почетком у 14 ч, кандидати наведени у прилогу ове вести остварили су право на упис.
Кандидати имају право и обавезу да се упишу до 15.07.2022. године од 10 до 12 часова на шалтерима студентске службе Факултета.14
 
Јул
 
2022

Потписани индекси студената уписаних у школску 2022/23 годину ће се преузимати на првом спрату, у петак 15.07.2022. године од 13h до 14h .
Уколико се индекс не преузме, исти ће се налазити од Септембра на шалтерима Студентске службе, где ће моћи да се преузму сваког радног дана од 12h до 14h.13
 
Јул
 
2022

У прилогу ове вести се налазе Одлука Комисије за упис Филозофског факултета 05/2-7 бр. 1309/1 од 13.07.2022.године о упису кандидата који су преко прозивке остварили право на упис и Извештај Комисије са списком кандидата који су стекли право на упис на основу прве прозивке, одржане 13.07.2022.године.9
 
Јул
 
2022

Јединствена ранг листа са укупним бројем поена и статусом у коме кандидат уписује студије (након свих жалби) се налази на следећем линку:
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА9
 
Јул
 
2022

Обједињена листа приоритета за упис на јавној прозивци8
 
Јул
 
2022

Кандидати који уписују прву годину основних академских студија могу да, пре уписа, преузму индекс у холу на првом спрату 11. и 12.07. од 09:30 до 13:00 часова и 13.07. од 09:30 до 11:30 часова.

Потписане индексе студенти могу да преузму 12.07, 13.07 и 14.07 од 12:00 до 14:00 часова у холу на првом спрату.8
 
Јул
 
2022

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Упис примљених кандидата који су конкурисали у јунском уписном року обавиће се 11. и 12.07. од 10 до 14 часова и 13.07. 2022. године од 10 до 12 часова на шалтерима у приземљу према распореду у прилогу.

Детаљније у прилогу вести.7
 
Јул
 
2022

Прозивка за стицање права на упис на основу Обједињене листе приоритета, обавиће се 13.07.2022. од 14ч у амфитеатру факултета.

Молимо све кандидате који су се нашли на Обједињеној листи приоритета и који желе да се упишу на Филозофски факултет да у амфитеатар дођу 15 минута раније, како би се избегле непотребне гужве.7
 
Јул
 
2022

У прилогу вести налази се одлука Декана Филозофског факултета о жалбама на решења Комисије за упис.6
 
Јул
 
2022

Комисија за упис Филозофског факултета донела је одлуке о жалбама на прелиминарне ранг листе.

Детаљно у прилогу вести.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78
↑↑↑