Психологија

6
 
Дец
 
2019
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ ЗАДУЖБИНЕ ЂОКЕ ВЛАЈКОВИЋА

Расписује се Конкурс за доделу 6 (шест) награда Задужбине Ђоке Влајковића за најбољи научни рад младих научних радника Универзитета у Београду, са групације:

• природно-математичких наука,
• техничко-технолошких наука,
• медицинских наука и
• друштвено-хуманистичких наука.

На Конкурс се могу пријавити млади истраживачи старости до четрдесет година на дан 31. децембар 2019. године.
Рок за подношење пријава је од 10.12.2019. године до 25.01.2020. године.

Више о условима конкурса можете прочитати у прилогу.↑↑↑