Вести и догађаји

23
 
Апр
 
2019
Општа историја раног средњег века Обавештење о термину одржавања и литератури за припрему теста

Трећи тест из предмета Општа историја раног средњег века заказан је за петак, 17. мај, у амфитеатру, у термину предавања. Распоред полагања биће накнадно објављен.

Литература за припрему колоквијума:

М. Антоновић, Наративни извори за историју Европе, Београд 2007, 22009. - поглавље VI („Извори за историју Немачке и Средње Европе“)

M. Brandt, Srednjovjekovno doba povijesnog razvitka, Zagreb 1979/80, 21995.

- из поглавља V („Britanski otoci i Skandinavija do sredine XI. st.“)

7. Razvitak državnosti u Norveškoj i Danskoj

9. Engleska i Danska u X. i XI. st.

- поглавље XI („Srednja i Zapadna Europa poslije raspada Karolinške monarhije“) - поглавље XII („Epoha prevlasti Njemačko-rimskog Carstva u Europi“)↑↑↑