Вести и догађаји

1
 
Окт
 
2018
Нови Декански колегијум Филозофског факултета

Нови Декански колегијум Филозофског факултета

Обавештавамо Вас да су чланови Деканског колегијума Филозофског факултета за период 1. октобар 2018 – 30. септембар 2021:

проф. др Миомир Деспотовић, декан

проф. др Небојша Грубор, продекан за наставу
проф. др Јелена Ердељан, продеканка за науку
проф. др Данијел Синани, продекан за финансије

Биографије чланова Деканског колегијума можете погледати на http://www.f.bg.ac.rs/zaposleni/uprava↑↑↑