Вести и догађаји

Одбране магистарских теза и докторских дисертација
RSS
29
 
Сеп
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

28.10.2020. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо заинтересоване да ће кандидат Александра Человски дана 06.10.2020. године у 14.00 часова, у свечаној сали Факултета «Драгослав Срејовић», бранити своју докторску дисертацију под насловом „Визуелна репрезентација племства у српској култури XVIII века у Хабзбуршкој монархији“.

 

17
 
Сеп
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

17.9.2020. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо заинтересоване да ће кандидат Соња Станчић дана 23.09.2020. године, у 11.00 часова, у свечаној сали Факултета «Драгослав Срејовић», бранити своју докторску дисертацију под насловом „Комплексност задатка и одлучивање у условима неизвесности“.

 

7
 
Сеп
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

7.09.2020.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо заинтересоване да ће кандидат Весна Делић дана 11.09.2020. године, у 16.00 часова, у свечаној сали Факултета «Драгослав Срејовић», бранити своју докторску дисертацију под насловом „Етнички идентитет Рома у процесу транзиције у Црној Гори “.

 

4
 
Сеп
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

4.09.2020.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо заинтересоване да ће кандидат Ђурђа Обрадовић дана 9.09.2020. године, у 12.00 часова, у свечаној сали Факултета «Драгослав Срејовић», бранити своју докторску дисертацију под насловом „Археоботаничка истраживања у касном неолиту поморавља: друштвени и економски аспекти производње и припреме хране“.

 

3
 
Сеп
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

3.09.2020.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо заинтересоване да ће кандидат Катарина Николић дана 28.09.2020. године, у 12.00 часова, у свечаној сали Факултета «Драгослав Срејовић», бранити своју докторску дисертацију под насловом „Визуелно кодирање музике у фотографијама на омотима грамофонских плоча у продукцији 70их и 80их година у САД и Великој Британији“.

 

3
 
Сеп
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

3.09.2020.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо заинтересоване да ће кандидат Ивица Младеновић дана 25.09.2020. године, у 14.00 часова, у свечаној сали Факултета «Драгослав Срејовић», бранити своју докторску дисертацију под насловом „Француски интелектуалци и разарање Југославије: структурисање поља јавности (1991-1999) “.

 

27
 
Авг
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

24.08.2020.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо заинтересоване да ће кандидат Бејан Шаћири дана 7.09.2020. године, у 13.00 часова, у свечаној сали Факултета «Драгослав Срејовић», бранити своју докторску дисертацију под насловом „Интерперсонални чиниоци доживљаја квалитета брака у различитим фазама породичног животног циклуса“.

 

25
 
Авг
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

25.08.2020. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Kандидат Дијана Хркаловић дана 28.08.2020. године у 12.00 часова, у свечаној сали Факултета «Драгослав Срејовић», брани своју докторску дисертацију под насловом „Утицај атрибута негативних политичких рекламних порука и карактеристика младих гласача на став према политичким кандидатима“.

 

25
 
Авг
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

24.08.2020. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо заинтересоване да ће кандидат Видан Димић дана 31.08.2020. године у 12.00 часова, у свечаној сали Факултета «Драгослав Срејовић», бранити своју докторску дисертацију под насловом „Израда и употреба неолитског глачаног каменог оруђа са сечицом – експериментална истраживања и компаративне трасеолошке анализе“.

 

25
 
Авг
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

24.08.2020. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо заинтересоване да ће кандидат Бојана Стајкић дана 02.09.2020. године у 14.00 часова, у учионици 211, бранити своју докторску дисертацију под насловом „Емергентна својства илузорних контура - асиметрија визуелне претраге“.

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
↑↑↑