Вести и догађаји

Одбране магистарских теза и докторских дисертација
RSS
9
 
Дец
 
2019

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

09.12.2019.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо заинтересоване да ће кандидат Горан Пљакић дана 25.12.2019. године, у 11.30 часова, у учионици 211 , бранити своју докторску дисертацију под насловом „Кооперативна настава и академска саморегулаторна ефикасност ученика као предиктори школског успеха“.

 

4
 
Дец
 
2019

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

04.12 .2019.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо заинтересоване да ће кандидат Бојан Поповић дана 16.12.2019. године, у 14.00 часова, у свечаној сали Факултета “Драгослав Срејовић“, бранити своју докторску дисертацију под насловом „Архитектура царске палате у доба тетрархије. Felix Romuliana (Гамзиград)“.

 

4
 
Дец
 
2019

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

04.12 .2019.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо заинтересоване да ће кандидат Бојана Димитријевић дана 23.12.2019. године, у 11.00 часова, у свечаној сали Факултета “Драгослав Срејовић“, бранити своју докторску дисертацију под насловом „Интеркултурална осетљивост и уверења наставника о културним разликама у школском контексту“.

 

4
 
Дец
 
2019

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

04.12 .2019.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо заинтересоване да ће кандидат Дражен Павлица дана 24.12.2019. године, у 15.00 часова, у свечаној сали Факултета “Драгослав Срејовић“, бранити своју докторску дисертацију под насловом „Екуменизам у социолошкој перспективи: Друштвенохисторијски хоризонт, теоријско уоквирење и (интер)конфесионални изазови “.

 

4
 
Дец
 
2019

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо заинтересоване да ће кандидат Никола Пиперски дана 9.12.2019. године, у 14.00 часова, у свечаној сали Факултета «Драгослав Срејовић», бранити своју докторску дисертацију под насловом „Сакрална топографија и визуелна култура на простору Калочко-бачке надбискупије од 1000. године до Мохачке битке “.

 

3
 
Дец
 
2019

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

03.12 .2019.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо заинтересоване да ће кандидат Никола Мијатов дана 17.12.2019. године, у 16.00 часова, у свечаној сали Факултета “Драгослав Срејовић“, бранити своју докторску дисертацију под насловом „Спорт у служби социјализма: Југословенско искуство (1945-1953)“.

 

3
 
Дец
 
2019

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

03.12 .2019.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо заинтересоване да ће кандидат Мирјана Сенић Ружић дана 11.12.2019. године, у 11.00 часова, у учионици 211, бранити своју докторску дисертацију под насловом „Развијање дигиталне писмености у основној школи“.

 

3
 
Дец
 
2019

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

3.12.2019.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо заинтересоване да ће кандидат Ненад Филиповић дана 4.12.2019. године у 17.00 часова, у свечаној сали Факултета «Драгослав Срејовић», бранити своју докторску дисертацију под насловом „Противчињеничке вероватноће“.

 

2
 
Дец
 
2019

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

2.12.2019.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо заинтересоване да ће кандидат Стефан Јанковић дана 10.12.2019. године у 10.00 часова, у свечаној сали Факултета «Драгослав Срејовић», бранити своју докторску дисертацију под насловом „Друштвени простор и праксе: студија свакодневних пракси кроз просторе становања у Земуну“.

 

2
 
Дец
 
2019

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

2.12.2019.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо заинтересоване да ће кандидат Јелена Павличић дана 5.12.2019. године, у 12.00 часова, у у свечаној сали Факултета «Драгослав Срејовић», бранити своју докторску дисертацију под насловом „Конверзациони и инференцјални контекстуализам“.

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
↑↑↑