Вести и догађаји

Одбране магистарских теза и докторских дисертација
RSS
6
 
Јул
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

06.07.2020.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Kандидат Марина Семиз дана 15.07.2020. године у 11.00 часова, у сали 213, брани своју докторску дисертацију под насловом „Примена кооперативног учења и квалитет знања ученика“.

 

4
 
Јул
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

4.7.2019.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Kандидат Ђурђа Обрадовић дана 8.07.2020. године, у 12.00 часова, у свечаној сали Факултета «Драгослав Срејовић», брани своју докторску дисертацију под насловом „АРХЕОБОТАНИЧКА ИСТРАЖИВАЊА У КАСНОМ НЕОЛИТУ ПОМОРАВЉА: ДРУШТВЕНИ И ЕКОНОМСКИ АСПЕКТИ ПРОИЗВОДЊЕ И ПРИПРЕМЕ ХРАНЕ“.

 

25
 
Јун
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

25.06.2020.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Kандидат Вишња Станчић дана 3.07.2020. године, у 13.00 часова, на Одељењу за филозофију, брани своју докторску дисертацију под насловом „O оправданости дистинкције између појмова позитивне и негативне слободе“.

 

24
 
Јун
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

24.06.2020.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Kандидат Милош Рашић дана 3.07.2020. године, у 12.00 часова, у свечаној сали Факултета «Драгослав Срејовић», брани своју докторску дисертацију под насловом „Институционална конструкција и презентација идентитета у српским клубовима у Бечу “.

 

17
 
Јун
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

17.06.2020.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Kандидат Татјана Здравковић Стојановић дана 23.06.2020. године, у 13.00 часова, у свечаној сали Факултета «Драгослав Срејовић», брани своју докторску дисертацију под насловом „Језик Цицеронових писама брату Квинту“.

 

12
 
Јун
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

12.06.2020.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Kандидат Милица Радишић дана 30.06.2020. године, у 11.00 часова, у свечаној сали Факултета «Драгослав Срејовић», брани своју докторску дисертацију под насловом „Средњовековно археолошко наслеђе на југу карпатско-панонског простора: „Бијелобрдски комплекс“ у Србији“.

 

4
 
Јун
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

4.06.2020.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Kандидат Јована Николић дана 24.06.2020. године, у 11.00 часова, у свечаној сали Факултета «Драгослав Срејовић», брани своју докторску дисертацију под насловом „Античке теме у симболистичком сликарству Гистава Мороа“.

 

3
 
Јун
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

3.06.2020.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Kандидат Стефан Мићић дана 15.06.2019. године, у 15.00 часова, у свечаној сали Факултета «Драгослав Срејовић», брани своју докторску дисертацију под насловом „Концепција практичког идентитета у етици Кристин Корсгард “.

 

2
 
Јун
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

2.06.2020

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Kандидат Бојан Лалић дана 9.06.2020. године, у 12.00 часова, у свечаној сали Факултета «Драгослав Срејовић», брани своју докторску дисертацију под насловом „УЛОГА СВОЈСТАВА И ПАМЋЕЊА ИМЕНИТЕЉА НА ФОРМИРАЊЕ ПОЈМОВА: БИХЕЈВИОРАЛНИ, НЕУРАЛНИ И ПРИСТУП КОГНИТИВНОГ МОДЕЛОВАЊА“.

 

29
 
Мај
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

29.05.2020.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Kандидат Милица Смајевић дана 11.06.2020. године, у 12.00 часова, у свечаној сали Факултета «Драгослав Срејовић», брани своју докторску дисертацију под насловом „КАНТОВО СХВАТАЊЕ СЛОБОДЕ – МЕТАФИЗИЧКИ, ЕТИЧКИ И ПРАВНО-ПОЛИТИЧКИ АСПЕКТИ “.

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
↑↑↑