Вести и догађаји

Одбране магистарских теза и докторских дисертација
RSS
27
 
Феб
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

27.02.2020.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо заинтересоване да ће кандидат Маја Васиљевић дана 12.03.2020. године,у 12.00 часова, у свечаној сали Факултета «Драгослав Срејовић», бранити своју докторску дисертацију под насловом „У мрежи регулационих и дисциплинарних механизама: Музичари у Београду 1941-1944“.

 

26
 
Феб
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

25.02.2020. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо заинтересоване да ће кандидат Јелена Радосављевић дана 09.03.2020. године у 10.30 часова, у свечаној сали Факултета “Драгослав Срејовић“, бранити своју докторску дисертацију под насловом „Кнежевина Србија и Бугарска егзархија 1870-1878.“.

 

20
 
Феб
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

20.02.2020.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо заинтересоване да ће кандидат Олга Бајчев дана 5.03.2020. године,у 12.00 часова, у свечаној сали Факултета “Драгослав Срејовић“, бранити своју докторску дисертацију под насловом „Сликана грнчарија раног и средњег неолита централног Балкана: између стила и праксе “.

 

19
 
Феб
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

19.02.2020.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо заинтересоване да ће кандидат Мина Алексић дана 21.02.2020. године,у 15.00 часова, у свечаној сали Факултета “Драгослав Срејовић“, бранити своју докторску дисертацију под насловом „Процесирање контекста и брзина обраде информација код дезинтеграције “.

 

18
 
Дец
 
2019

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

18.12.2019.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо заинтересоване да ће кандидат Mилош Живковић дана 23.12.2019. године, у 11.00 часова, у Темпус сали Факултета, бранити своју докторску дисертацију под насловом „Најстарије зидно сликарство Богородичине цркве у Студеници и његова обнова“.

 

9
 
Дец
 
2019

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

09.12.2019.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо заинтересоване да ће кандидат Славен Богдановић дана 27.12.2019. године, у 16.00 часова, у свечаној сали Факултета «Драгослав Срејовић», бранити своју докторску дисертацију под насловом „Психолошки чиниоци здравственог понашања младих “.

 

9
 
Дец
 
2019

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

09.12.2019.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо заинтересоване да ће кандидат Горан Пљакић дана 25.12.2019. године, у 11.30 часова, у учионици 211 , бранити своју докторску дисертацију под насловом „Кооперативна настава и академска саморегулаторна ефикасност ученика као предиктори школског успеха“.

 

4
 
Дец
 
2019

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

04.12 .2019.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо заинтересоване да ће кандидат Бојан Поповић дана 16.12.2019. године, у 14.00 часова, у свечаној сали Факултета “Драгослав Срејовић“, бранити своју докторску дисертацију под насловом „Архитектура царске палате у доба тетрархије. Felix Romuliana (Гамзиград)“.

 

4
 
Дец
 
2019

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

04.12 .2019.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо заинтересоване да ће кандидат Бојана Димитријевић дана 23.12.2019. године, у 11.00 часова, у свечаној сали Факултета “Драгослав Срејовић“, бранити своју докторску дисертацију под насловом „Интеркултурална осетљивост и уверења наставника о културним разликама у школском контексту“.

 

4
 
Дец
 
2019

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

04.12 .2019.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо заинтересоване да ће кандидат Дражен Павлица дана 24.12.2019. године, у 15.00 часова, у свечаној сали Факултета “Драгослав Срејовић“, бранити своју докторску дисертацију под насловом „Екуменизам у социолошкој перспективи: Друштвенохисторијски хоризонт, теоријско уоквирење и (интер)конфесионални изазови “.

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
↑↑↑