Вести и догађаји

Извештаји комисија
RSS
10
 
Апр
 
2019

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
9.04.2019.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо вас да је написан реферат за оцену докторске дисертације „Наслеђе републиканизма у делима Емила Диркема “ кандидата Божидара Филиповића и да је, с примерком тезе, доступан јавности у прилогу овог обавештења и у Библиотеци Одељења за социологију Филозофског факултета Универзитета у Београду 30 дана дана од дана објављивања.

 

25
 
Мар
 
2019

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
18.03.2019.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо вас да је написан реферат за оцену докторске дисертације „Насеља и становништво долине Ибра у средњем веку “ кандидата Милорада Обрадовића и да је, с примерком тезе, доступан јавности у прилогу овог обавештења и у Библиотеци Одељења за историју Филозофског факултета Универзитета у Београду 30 дана дана од дана објављивања.

 

26
 
Феб
 
2019

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
26.02.2019.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо вас да је написан реферат за оцену докторске дисертације „Архитектура угаоних грађевина у Београду (1865-2010)“ кандидата Ивана Марковића и да је, с примерком тезе, доступан јавности у прилогу овог обавештења и у Библиотеци Одељења за историју уметности Филозофског факултета Универзитета у Београду 30 дана дана од дана објављивања.

 

26
 
Феб
 
2019

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
26.02.2018

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо вас да је написан реферат за оцену докторске дисертације „Оптимизација закључивања у науци: приступ заснован на подацимa (Optimization of Scientific Reasoning: a Data-Driven Approach) “ кандидата Власте Сикимић и да је, с примерком тезе, доступан јавности у прилогу овог обавештења и у Библиотеци Одељења за филозофију Филозофског факултета Универзитета у Београду 30 дана дана од дана објављивања.

 

26
 
Феб
 
2019

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
26.02.2019.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо вас да је написан реферат за оцену докторске дисертације „Антрополошка перспектива популарне космологије “ кандидата Милана Томашевића и да је, с примерком тезе, доступан јавности у прилогу овог обавештења и у Библиотеци Одељења за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду 30 дана дана од дана објављивања.

 

26
 
Феб
 
2019

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
26.02.2019.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо вас да је написан реферат за оцену докторске дисертације „Веберово схватање значаја ратничког етхоса за настанак и развој ислама“ кандидата Наташе Јовановић Ајзенхамер и да је, с примерком тезе, доступан јавности у прилогу овог обавештења и у Библиотеци Одељења за социологију Филозофског факултета Универзитета у Београду 30 дана дана од дана објављивања.

 

26
 
Феб
 
2019

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
20.02.2019.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо вас да је написан реферат за оцену докторске дисертације „Руски гробни комлекси у Србији у 20. веку “ кандидата Mилане Живановић и да је, с примерком тезе, доступан јавности у прилогу овог обавештења и у Библиотеци Одељења за историју Филозофског факултета Универзитета у Београду 30 дана дана од дана објављивања.

 

25
 
Феб
 
2019

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
25.02.2019.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо вас да је написан реферат за оцену докторске дисертације „Ефекти транскранијалне неуромодулације фронто-паријеталне функционалне мреже на више когнитивне функције “ кандидата Марка Живановића и да је, с примерком тезе, доступан јавности у прилогу овог обавештења и у Библиотеци Одељења за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду 30 дана дана од дана објављивања.

 

22
 
Феб
 
2019

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
22.02.2019.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо вас да је написан реферат за оцену докторске дисертације „Епикурова филозофска психологија “ кандидата Ивана Нишавића и да је, с примерком тезе, доступан јавности у прилогу овог обавештења и у Библиотеци Одељења за филозофију Филозофског факултета Универзитета у Београду 30 дана дана од дана објављивања.

 

6
 
Феб
 
2019

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
21.01.2019.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо вас да је написан реферат за оцену докторске дисертације „Стручне обуке и положај појединца на тржишту рада – Истраживање на примеру Србије“ кандидата Весне Фабијан и да је, с примерком тезе, доступан јавности у прилогу овог обавештења и у Библиотеци Одељења за педагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду 30 дана од дана објављивања.

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
↑↑↑