Вести и догађаји

Извештаји комисија
RSS
20
 
Јан
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
20.01.2020.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо вас да је написан реферат за оцену докторске дисертације „Фактори одрживости радничког самоуправљања. „Опорављена предузећа“ у Аргентини у историјско-упоредној перспективи“ кандидата Ирене Петровић и да је, с примерком тезе, доступан јавности у прилогу овог обавештења и у Библиотеци Одељења за социологију Филозофског факултета Универзитета у Београду 30 дана дана од дана објављивања.

 

20
 
Јан
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
20.01.2020.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо вас да је написан реферат за оцену докторске дисертације „Улога својстава и памћења именитеља на формирање појмова: бихејвиорални, неурални и приступ когнитивног моделовања (Тthe role of label features and label remembering in concept formation: behavioural, neural and cognitive modelling approach)“ кандидата Бојана Лалића и да је, с примерком тезе, доступан јавности у прилогу овог обавештења и у Библиотеци Одељења за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду 30 дана дана од дана објављивања.

 

26
 
Нов
 
2019

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
26.11.2019.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо вас да је написан реферат за оцену докторске дисертације „Поређење методолошких и статистичких поступака у истраживањима потенцијала у вези са догађајем код N400 реакције на сликовну стимулацију (Evaluating ERP methodology and statistics in experiments using N400 after picture stimuli) “ кандидата Анђеле Шошкић и да је, с примерком тезе, доступан јавности у прилогу овог обавештења и у Библиотеци Одељења за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду 30 дана дана од дана објављивања.

 

25
 
Нов
 
2019

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
25.11.2019.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо вас да је написан реферат за оцену докторске дисертације „Брендирање Београда као проактивна развојна стратегија у сфери кулутре: упоредна анализа Феста и Бемуса “ кандидата Милене Токовић и да је, с примерком тезе, доступан јавности у прилогу овог обавештења и у Библиотеци Одељења за социологију Филозофског факултета Универзитета у Београду 30 дана дана од дана објављивања.

 

25
 
Нов
 
2019

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
25.11.2019.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо вас да је написан реферат за оцену докторске дисертације „Сликана грнчарија раног и средњег неолита централног Балкана: између стила и праксе “ кандидата Олге Бајчев и да је, с примерком тезе, доступан јавности у прилогу овог обавештења и у Библиотеци Одељења за археологију Филозофског факултета Универзитета у Београду 30 дана дана од дана објављивања.

 

25
 
Нов
 
2019

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
25.11.2019.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо вас да је написан реферат за оцену докторске дисертације „Кнежевина Србија и Бугарска егзархија 1870-1878.“ кандидата Јеленe Радосављевић и да је, с примерком тезе, доступан јавности у прилогу овог обавештења и у Библиотеци Одељења за историју Филозофског факултета Универзитета у Београду 30 дана дана од дана објављивања.

 

25
 
Нов
 
2019

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
25.11.2019

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо вас да је написан реферат за оцену докторске дисертације „Противчињеничка теорија узрочности и узрочни плурализам “ кандидата Миланa Јовановића и да је, с примерком тезе, доступан јавности у прилогу овог обавештења и у Библиотеци Одељења за филоѕофију Филозофског факултета Универзитета у Београду 30 дана дана од дана објављивања.

 

21
 
Нов
 
2019

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
21.11.2019.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо вас да је написан реферат за оцену докторске дисертације „Процесирање контекста и брзина обраде информација код дезинтеграције “ кандидата Мине Алексић и да је, с примерком тезе, доступан јавности у прилогу овог обавештења и у Библиотеци Одељења за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду 30 дана дана од дана објављивања.

 

13
 
Нов
 
2019

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
12.11.2019.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо вас да је написан реферат за оцену докторске дисертације „У мрежи дисциплинарних и регулационих механизама: Музичари у Београду 1941-1944 “ кандидата Маје Васиљевић и да је, с примерком тезе, доступан јавности у прилогу овог обавештења и у Библиотеци Одељења за социологију Филозофског факултета Универзитета у Београду 30 дана дана од дана објављивања.

 

21
 
Окт
 
2019

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
07.10.2019. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо вас да је написан реферат за оцену докторске дисертације „Психолошки чиниоци здравственог понашања младих “ кандидата Славена Богдановића и да је, с примерком тезе, доступан јавности у прилогу овог обавештења и у Библиотеци Одељења за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду 30 дана дана од дана објављивања.

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
↑↑↑