Вести и догађаји

Извештаји комисија
RSS
27
 
Апр
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
27.04.2020.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо вас да је написан реферат за оцену докторске дисертације „Визуелна репрезентација племства у српској култури XVIII века у Хабзбуршкој монархији“ кандидата Александре Человски и да је, с примерком тезе, доступан јавности на следећем линку
https://uvidok.rcub.bg.ac.rs/handle/123456789/3790
30 дана дана од дана објављивања.

 

27
 
Апр
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
27.04.2020.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо вас да је написан реферат за оцену докторске дисертације „Примена кооперативног учења и квалитет знања ученика “ кандидата Марине Семиз и да је, с примерком тезе, доступан јавности на следећем линку
https://uvidok.rcub.bg.ac.rs/handle/123456789/3787
30 дана дана од дана објављивања.

 

27
 
Апр
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
27.04.2020.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо вас да је написан реферат за оцену докторске дисертације „Интерперсонални чиниоци доживљаја квалитета брака у различитим фазама породичног животног циклуса “ кандидата Бејана Шаћирија и да је, с примерком тезе, доступан јавности на следећем линку
https://uvidok.rcub.bg.ac.rs/handle/123456789/3782
30 дана дана од дана објављивања.

 

27
 
Апр
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
27.04.2020.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо вас да је написан реферат за оцену докторске дисертације „Француски интелектуалци и разарање Југославије: структурисање поља јавности (1991–1999) “ кандидата Ивице Младеновића и да је, с примерком тезе, доступан јавности на следећем линку
https://uvidok.rcub.bg.ac.rs/handle/123456789/3776
30 дана дана од дана објављивања.

 

27
 
Апр
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
27.04.2020.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо вас да је написан реферат за оцену докторске дисертације „Институционална конструкција и презентација идентитета у српским клубовима у Бечу “ кандидата Милоша Рашића и да је, с примерком тезе, доступан јавности на следећем линку
https://uvidok.rcub.bg.ac.rs/handle/123456789/3775
30 дана дана од дана објављивања.

 

25
 
Феб
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
25.02.2020.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо вас да је написан реферат за оцену докторске дисертације „Археоботаничка истраживања у касном неолиту Поморавља: друштвени и економски аспекти производње и припреме хране “ кандидата Ђурђе Обрадовић и да је, с примерком тезе, доступан јавности у прилогу овог обавештења и у Библиотеци Одељења за археологију Филозофског факултета Универзитета у Београду 30 дана дана од дана објављивања.

 

25
 
Феб
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
25.02.2020.
Стефан Мићић

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо вас да је написан реферат за оцену докторске дисертације „Концепција практичког идентитета у етици Кристин Корсгард “ кандидата Стефана Мићића и да је, с примерком тезе, доступан јавности у прилогу овог обавештења и у Библиотеци Одељења за филоѕофију Филозофског факултета Универзитета у Београду 30 дана дана од дана објављивања.

 

25
 
Феб
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
25.02.2020.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо вас да је написан реферат за оцену докторске дисертације „Античкe теме у симболистичком сликарству Гистава Мороа“ кандидата Јоване Николић и да је, с примерком тезе, доступан јавности у прилогу овог обавештења и у Библиотеци Одељења за историју уметности Филозофског факултета Универзитета у Београду 30 дана дана од дана објављивања.

 

24
 
Феб
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
24.02.2020.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо вас да је написан реферат за оцену докторске дисертације „Средњовековно археолошко наслеђе на југу карпатско-панонског простора: „Бијелобрдски комплексˮ“ кандидата Милице Радишић и да је, с примерком тезе, доступан јавности у прилогу овог обавештења и у Библиотеци Одељења за археологију Филозофског факултета Универзитета у Београду 30 дана дана од дана објављивања.

 

24
 
Феб
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
24.02.2020.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо вас да је написан реферат за оцену докторске дисертације „Кантово схватање слободе – метафизички, етички и правно-политички аспекти “ кандидата Милице Смајевић и да је, с примерком тезе, доступан јавности у прилогу овог обавештења и у Библиотеци Одељења за филоѕофију Филозофског факултета Универзитета у Београду 30 дана дана од дана објављивања.

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
↑↑↑