Вести и догађаји

Избори у звање
RSS
16
 
Нов
 
2018

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр.
16. 11.2018. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Филозофски факултет у Београду обавештава да је написан и доступан јавности 30 дана од дана објављивања извештај са предлогом за избор Миланe Рајић, мастер психолога, у истраживачко звање истраживач-приправник.

 

Стручни сарадник

Снежана Николић, с.р.

16
 
Нов
 
2018

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр.
16.11.2018. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Филозофски факултет у Београду обавештава да је написан и доступан јавности 30 дана од дана објављивања извештај са предлогом за избор Милице Поповић Стијачић, , у истраживачко звање истраживач-приправник.

 

Стручни сарадник

Снежана Николић, с.р.

16
 
Нов
 
2018

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр.
16.11.2018. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Филозофски факултет у Београду обавештава да је написан и доступан јавности 30 дана од дана објављивања извештај са предлогом за избор Маријe Ђорђевић, мастер историчара уметности, у истраживачко звање истраживач-приправник.

 

Стручни сарадник

Снежана Николић, с.р.

16
 
Нов
 
2018

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр.
16.11.2018. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Филозофски факултет у Београду обавештава да је написан и доступан јавности 30 дана од дана објављивања извештај са предлогом за избор Олге Жакић, , у истраживачко звање истраживач-приправник.

 

Стручни сарадник

Снежана Николић, с.р.

16
 
Нов
 
2018

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр.
16. 11.2018. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Филозофски факултет у Београду обавештава да је написан и доступан јавности 30 дана од дана објављивања извештај са предлогом за избор Кристине Милорадовић, мастер историчара уметности, у истраживачко звање истраживач-сарадник.

 

Стручни сарадник

Снежана Николић, с.р.

29
 
Окт
 
2018

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр. 1634/2
29.10.2018. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Филозофски факултет у Београду обавештава да је написан и доступан јавности 15 дана од дана објављивања извештај са предлогом да се др Дејан Џелебџић изабере у звање доцента за ужу научну област Класичне науке.

 

Стручни сарадник за радне односе

Ђорђевић Радмила с.р.

24
 
Окт
 
2018

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр. 1681/1
24.10.2018. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Филозофски факултет у Београду обавештава да је написан и доступан јавности 15 дана од дана објављивања извештај са предлогом да се др Јелена Мргић изабере у звање ванредног професора за ужу научну област Историја српског народа у средњем веку са историјском географијом и старословенским језиком.

 

Стручни сарадник за радне односе

Ђорђевић Радмила с.р.

23
 
Окт
 
2018

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр. 1645/1
23.10.2018. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Филозофски факултет у Београду обавештава да је написан и доступан јавности 15 дана од дана објављивања извештај са предлогом да се др Гордан Маричић изабере у звање ванредног професора за ужу научну област Класичне науке.

 

Стручни сарадник за радне односе

Ђорђевић Радмила с.р.

19
 
Окт
 
2018

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр. 1634/1
Београд, 19.10.2018.године


О Б А В Е Ш Т Е ЊЕФилозофски факултет у Београду обавештава да ће приступно предавање кандидата др Дејана Џелебџића за радно место доцента (ужа научна област класичне науке) бити одржано дана 29.10.2018. године са почетком у 10:45 часова на Филозофском факултету Универзитета у Београду, у свечаној сали „Драгослав Срејовић“, са темом предавања: „Кратка историја Михаила Псела у контексту византијске хронографске традиције “.Стручни сарадник
за радне односе

Ђорђевић Радмила с.р.

15
 
Окт
 
2018

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр. 1571/2
15.10.2018. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Филозофски факултет у Београду обавештава да је написан и доступан јавности 30 дана од дана објављивања извештај са предлогом за избор др Небојше Станковића у научно звање научни сарадник.

 

Стручни сарадник

Снежана Николић, с.р.

1, 2, 3, 4
↑↑↑