Вести и догађаји

Избори у звање
RSS
20
 
Јан
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр.109/2
20.01.2020.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Филозофски факултет у Београду обавештава да је написан и доступан јавности 30 дана од дана објављивања извештај са предлогом за избор Кристине Павловић, мастер историчара, у истраживачко звање истраживач-сарадник.

 

Стручни сарадник

Снежана Николић, с.р.

20
 
Јан
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр. 95/2
20.01.2020.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Филозофски факултет у Београду обавештава да је написан и доступан јавности 30 дана од дана објављивања извештај са предлогом за избор Јелене Мијић, мастер филозофа, у истраживачко звање истраживач-сарадник.

 

Стручни сарадник

Снежана Николић, с.р.

20
 
Јан
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр. 96/2
20.01.2020.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Филозофски факултет у Београду обавештава да је написан и доступан јавности 30 дана од дана објављивања извештај са предлогом за избор Драгане Аћимовић, мастер историчара уметности, у истраживачко звање истраживач-сарадник.

 

Стручни сарадник

Снежана Николић, с.р.

20
 
Јан
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр. 94/2
20.01.2020.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Филозофски факултет у Београду обавештава да је написан и доступан јавности 30 дана од дана објављивања извештај са предлогом за избор Славенка Шљукића, мастер филозофа, у истраживачко звање истраживач-сарадник.

 

Стручни сарадник

Снежана Николић, с.р.

20
 
Јан
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр. 99/2
20.01.2020.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Филозофски факултет у Београду обавештава да је написан и доступан јавности 30 дана од дана објављивања извештај са предлогом за избор Стефана Јанковића, докторa наука – социолошке науке, у научно звање научни сарадник.

 

Стручни сарадник

Снежана Николић, с.р.

20
 
Јан
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр. 93/2
20.01.2020.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Филозофски факултет у Београду обавештава да је написан и доступан јавности 30 дана од дана објављивања извештај са предлогом за избор Марије Ајдук, докторa наука – етнолошке-антрополошке науке, у научно звање виши научни сарадник.

 

Стручни сарадник

Снежана Николић, с.р.

20
 
Јан
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр. 101/2
20.01.2020.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Филозофски факултет у Београду обавештава да је написан и доступан јавности 30 дана од дана објављивања извештај са предлогом за избор Ане Ђуричић, докторa наука – археолошке науке, у научно звање научни сарадник.

 

Стручни сарадник

Снежана Николић, с.р.

20
 
Јан
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр. 28/2
20.01.2020. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Филозофски факултет у Београду обавештава да је написан и доступан јавности 15 дана од дана објављивања извештај са предлогом да се Борјанка Батинић изабере у звање ванредног професора за ужу научну област Општа психологија – тежиште истраживања Клиничка психологија

 

Стручни сарадник за радне односе

Ђорђевић Радмила с.р.

17
 
Јан
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр. 90/2
17.01.2020.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Филозофски факултет у Београду обавештава да је написан и доступан јавности 30 дана од дана објављивања извештај са предлогом за избор Александра М. Савића, мастер историчара, истраживачко звање истраживач-сарадник.

 

Стручни сарадник

Снежана Николић, с.р.

17
 
Јан
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр. 89/2
17.01.2020.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Филозофски факултет у Београду обавештава да је написан и доступан јавности 30 дана од дана објављивања извештај са предлогом за избор Мирослава Радивојевића, докторa наука – историјске науке, у научно звање научни сарадник.

 

Стручни сарадник

Снежана Николић, с.р.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
↑↑↑