Вести и догађаји

Избори у звање
RSS
28
 
Јул
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр. 894/3
28.07.2020. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Филозофски факултет у Београду обавештава да је написан и доступан јавности 15 дана од дана објављивања извештај са предлогом да се др Урош Шешум изабере у звање доцента за ужу научну област област Историја српског народа у новом веку, са пуним радним временом.

 

Стручни сарадник за радне односе

Ђорђевић Радмила с.р.

17
 
Јул
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр. 818/6
17.7.2020. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Филозофски факултет у Београду обавештава да је написан и доступан јавности 15 дана од дана објављивања извештај са предлогом да се Дубравка Михајловић изабере у звање асистента за ужу научну област Андрагогија, са пуним радним временом.

 

Стручни сарадник за радне односе

Ђорђевић Радмила с.р.

17
 
Јул
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр. 818/5
17.7.2020. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Филозофски факултет у Београду обавештава да је написан и доступан јавности 15 дана од дана објављивања извештај са предлогом да се Едиса Кецап изабере у звање асистента за ужу научну област Андрагогија, са пуним радним временом.

 

Стручни сарадник за радне односе

Ђорђевић Радмила с.р.

16
 
Јул
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр. 859/2
16.07.2020. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Филозофски факултет у Београду обавештава да је написан и доступан јавности 30 дана од дана објављивања извештај са предлогом за избор Милице Марушић Јаблановић, доктор наука – андрагошке науке, у научно звање виши научни сарадник.

 

Стручни сарадник

Снежана Николић, с.р.

16
 
Јул
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр. 850/2
16.07.2020. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Филозофски факултет у Београду обавештава да је написан и доступан јавности 30 дана од дана објављивања извештај са предлогом за избор Марије Петровић, мастер филозофа, у истраживачко звање истраживач-сарадник.

 

Стручни сарадник

Снежана Николић, с.р.

16
 
Јул
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр. 849/2
16.07.2020. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Филозофски факултет у Београду обавештава да је написан и доступан јавности 30 дана од дана објављивања извештај са предлогом за избор Стефана Мићића, докторa наука – филозофија, у научно звање научни сарадник.

 

Стручни сарадник

Снежана Николић, с.р.

15
 
Јул
 
2020

Филозофски факултет у Београду објављује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа.14
 
Јул
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр. 818/4
14.7.2020. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Филозофски факултет у Београду обавештава да је написан и доступан јавности 15 дана од дана објављивања извештај са предлогом да се Исидора Толић изабере у звање асистента за ужу научну област Класичне науке, са пуним радним временом.

 

Стручни сарадник за радне односе

Ђорђевић Радмила с.р.

13
 
Јул
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр. 830/2
13.07.2020. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Филозофски факултет у Београду обавештава да је написан и доступан јавности 30 дана од дана објављивања извештај са предлогом за избор Милице Смајевић, докторa наука – филозофија, у научно звање научни сарадник.

 

Стручни сарадник

Снежана Николић, с.р.

13
 
Јул
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр. 829/2
13.07.2020. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Филозофски факултет у Београду обавештава да је написан и доступан јавности 30 дана од дана објављивања извештај са предлогом за избор Марине Штетић, докторa наука – историјске науке, у научно звање научни сарадник.

 

Стручни сарадник

Снежана Николић, с.р.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
↑↑↑