Вести и догађаји

Избори у звање
RSS
7
 
Дец
 
2017

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр. 1978/1
Београд, 07.12.2017.године


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


Филозофски факултет у Београду обавештава да ће приступно предавање кандидата др Јелене Јовановић за радно место доцент, са 70% пуног радног времена, за ужу научну област Археологија бити одржано дана 14.12.2017. године са почетком у 13 часова на Филозофском факултету Универзитета у Београду, у сали 410, са темом предавања: „Исхрана и здравствени статус становника централног Балкана у раном неолиту.“

Стручни сарадник
за радне односe
Ђорђевић Радмила с.р.5
 
Дец
 
2017

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр. 1970/1
05.12.2017. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Филозофски факултет у Београду обавештава да је написан и доступан јавности 15 дана од дана објављивања извештај са предлогом да се др Сандра Шћепановић изабере у звање доцента за ужу научну област Класичне науке.

 

Стручни сарадник за радне односе

Ђорђевић Радмила с.р.

5
 
Дец
 
2017

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр. 1952/1
05.12.2017. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Филозофски факултет у Београду обавештава да је написан и доступан јавности 15 дана од дана објављивања извештај са предлогом да се др Марија Љуштина изабере у звање доцента за ужу научну област Археологија.

 

Стручни сарадник за радне односе

Ђорђевић Радмила с.р.

5
 
Дец
 
2017

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр. 1951/1
05.12.2017. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Филозофски факултет у Београду обавештава да је написан и доступан јавности 15 дана од дана објављивања извештај са предлогом да се др Зоран Павловић изабере у звање доцента за ужу научну област Општа психологија.

 

Стручни сарадник за радне односе

Ђорђевић Радмила с.р.

5
 
Дец
 
2017

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр. 1950/1
05.12.2017. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Филозофски факултет у Београду обавештава да је написан и доступан јавности 15 дана од дана објављивања извештај са предлогом да се др Чедомир Антић изабере у звање ванредног професора за ужу научну област Историја српског народа у новом веку.

 

Стручни сарадник за радне односе

Ђорђевић Радмила с.р.

4
 
Дец
 
2017

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр. 1943/1
04.12.2017. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Филозофски факултет у Београду обавештава да је написан и доступан јавности 15 дана од дана објављивања извештај са предлогом да се др Перица Шпехар изабере у звање ванредног професора за ужу научну област Археологија.

 

Стручни сарадник за радне односе

Ђорђевић Радмила с.р.

4
 
Дец
 
2017

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр. 1944/1
04.12.2017. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Филозофски факултет у Београду обавештава да је написан и доступан јавности 15 дана од дана објављивања извештај са предлогом да се др Јасна Вуковић изабере у звање ванредног професора за ужу научну област Археологија.

 

Стручни сарадник за радне односе

Ђорђевић Радмила с.р.

4
 
Дец
 
2017

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр. 1942/1
04.12.2017. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Филозофски факултет у Београду обавештава да је написан и доступан јавности 15 дана од дана објављивања извештај са предлогом да се др Биљана Бодрошки Спариосу изабере у звање ванредног професора за ужу научну област Општа педагогија са методологијом и историја педагогије.

 

Стручни сарадник за радне односе

Ђорђевић Радмила с.р.

1
 
Дец
 
2017

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр. 1923/1
01.12.2017. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Филозофски факултет у Београду обавештава да је написан и доступан јавности 15 дана од дана објављивања извештај са предлогом да се Александар Савић изабере у звање асистента, са 50% пуног радног времена, за ужу научну област Општа историја средњег века и помоћне историјске науке.

 

Стручни сарадник за радне односе

Ђорђевић Радмила с.р.

1
 
Дец
 
2017

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр. 1922/1
01.12.2017. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Филозофски факултет у Београду обавештава да је написан и доступан јавности 15 дана од дана објављивања извештај са предлогом да се др Небојша Порчић изабере у звање ванредног професора за ужу научну област Општа историја средњег века и помоћне историјске науке.

 

Стручни сарадник за радне односе

Ђорђевић Радмила с.р.

1, 2
↑↑↑