Вести и догађаји

Избори у звање
RSS
24
 
Мај
 
2019

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр. 938/2
24.05.2019.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Филозофски факултет у Београду обавештава да је написан и доступан јавности 30 дана од дана објављивања извештај са предлогом за избор Александра Лукића, докторa наука - филозофија, у научно звање научни сарадник.

 

Стручни сарадник

Снежана Николић, с.р.

24
 
Мај
 
2019

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр. 937/2
24.05.2019. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Филозофски факултет у Београду обавештава да је написан и доступан јавности 30 дана од дана објављивања извештај са предлогом за избор Катарине Митровић, доктор историјских наука, у научно звање виши научни сарадник.

 

Стручни сарадник

Снежана Николић, с.р.

24
 
Мај
 
2019

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр.
24.05.2019.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Филозофски факултет у Београду обавештава да је написан и доступан јавности 30 дана од дана објављивања извештај са предлогом за избор Мирка Вранића, мастер археолога, у истраживачко звање истраживач-приправник.

 

Стручни сарадник

Снежана Николић, с.р.

24
 
Мај
 
2019

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр.
24.05.2019. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Филозофски факултет у Београду обавештава да је написан и доступан јавности 30 дана од дана објављивања извештај са предлогом за избор Анђе Петровић, мастер археолога, у истраживачко звање истраживач-сарадник.

 

Стручни сарадник

Снежана Николић, с.р.

24
 
Мај
 
2019

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр. 945/2
24.05.2019. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Филозофски факултет у Београду обавештава да је написан и доступан јавности 30 дана од дана објављивања извештај са предлогом за избор Марије Брујић, докторa наука - етнолошке-антрополошке науке, у научно звање виши научни сарадник.

 

Стручни сарадник

Снежана Николић, с.р.

24
 
Мај
 
2019

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр
24.05.2019.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Филозофски факултет у Београду обавештава да је написан и доступан јавности 30 дана од дана објављивања извештај са предлогом за избор Санде Станковић, , у истраживачко звање истраживач-сарадник.

 

Стручни сарадник

Снежана Николић, с.р.

22
 
Мај
 
2019

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ oбјављује КОНКУРС за избор у звање и заснивање радног односа.

У прилогу је интегралан текст Конкурса.13
 
Мај
 
2019

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр. 844/1
Београд, 13.05.2019. годинеО Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Филозофски факултет у Београду обавештава да ће приступно предавање кандидата др Наташе Николић за радно место доцент за ужу научну област Општа педагогија са методологијом и историја педагогије бити одржано дана 22.05.2019. године са почетком у 10 часова на Филозофском факултету Универзитета у Београду, у сали 214, са темом предавања: „ Проблемска настава у процесу интелектуалног васпитања“.Стручни сарадник
за радне односе

Ђорђевић Радмила с.р.25
 
Апр
 
2019

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр
25.04.2019.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Филозофски факултет у Београду обавештава да је написан и доступан јавности 30 дана од дана објављивања извештај са предлогом за избор Марте Нешковић, студента докторских студија етнологије - антропологије, у истраживачко звање истраживач-сарадник.

 

Стручни сарадник

Снежана Николић, с.р.

24
 
Апр
 
2019

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ oбјављује КОНКУРС за избор у звање и заснивање радног односа.

У прилогу је интегралан текст Конкурса.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
↑↑↑