Вести и догађаји

Избори у звање
RSS
19
 
Јул
 
2018

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр. 1278/2
19.07.2018. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Филозофски факултет у Београду обавештава да је написан и доступан јавности 30 дана од дана објављивања извештај са предлогом за реизбор Јелене Пауновић Штерменски, доктора наука - историјске науке, у научно звање научни сарадник.

 

Стручни сарадник

Снежана Николић, с.р.

19
 
Јул
 
2018

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр. 1271/2
19.07.2018. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Филозофски факултет у Београду обавештава да је написан и доступан јавности 30 дана од дана објављивања извештај са предлогом за избор Бојана Љујића, доктора наука - андрагошке науке, у научно звање научни сарадник.

 

Стручни сарадник

Снежана Николић, с.р.

19
 
Јул
 
2018

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр. 1272/2
19.07.2018. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Филозофски факултет у Београду обавештава да је написан и доступан јавности 30 дана од дана објављивања извештај са предлогом за избор Милијане Ђерић, доктора наука - филозофија, у научно звање научни сарадник.

 

Стручни сарадник

Снежана Николић, с.р.

17
 
Јул
 
2018

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр. 1260/2
17.07.2018. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Филозофски факултет у Београду обавештава да је написан и доступан јавности 30 дана од дана објављивања извештај са предлогом за реизбор Љубице Милосављевић, доктора наука - етнолошке-антрополошке науке, у научно звање научни сарадник.

 

Стручни сарадник

Снежана Николић, с.р.

17
 
Јул
 
2018

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр. 1261/2
17.07.2018. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Филозофски факултет у Београду обавештава да је написан и доступан јавности 30 дана од дана објављивања извештај са предлогом за избор Марка Пишева, доктора наука - етнолошке-антрополошке науке, у научно звање виши научни сарадник.

 

Стручни сарадник

Снежана Николић, с.р.

17
 
Јул
 
2018

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр. 1269/2
17.07.2018. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Филозофски факултет у Београду обавештава да је написан и доступан јавности 30 дана од дана објављивања извештај са предлогом за избор Иване Јанковић, доктора наука - филозофија, у научно звање научни сарадник.

 

Стручни сарадник

Снежана Николић, с.р.

17
 
Јул
 
2018

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр. 1264/2
17.07.2018. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Филозофски факултет у Београду обавештава да је написан и доступан јавности 30 дана од дана објављивања извештај са предлогом за избор Оље Јовановић Милановић, доктора наука - психолошке науке, у научно звање научни сарадник.

 

Стручни сарадник

Снежана Николић, с.р.

17
 
Јул
 
2018

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр. 1263/2
17.07.2018. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Филозофски факултет у Београду обавештава да је написан и доступан јавности 30 дана од дана објављивања извештај са предлогом за избор Милице Митровић, доктора наука - археолошке науке, у научно звање научни сарадник.

 

Стручни сарадник

Снежана Николић, с.р.

17
 
Јул
 
2018

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр.
17.07.2018. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Филозофски факултет у Београду обавештава да је написан и доступан јавности 30 дана од дана објављивања извештај са предлогом за избор Софије Драгосавац, мастер археолога, у истраживачко звање истраживач-сарадник.

 

Стручни сарадник

Снежана Николић, с.р.

17
 
Јул
 
2018

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр
17.07.2018. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Филозофски факултет у Београду обавештава да је написан и доступан јавности 30 дана од дана објављивања извештај са предлогом за избор Сенке Плавшић, мастер археолога, у истраживачко звање истраживач-сарадник.

 

Стручни сарадник

Снежана Николић, с.р.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
↑↑↑