Вести и догађаји

Избори у звање
RSS
23
 
Мај
 
2018

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр.
23.05.2018. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Филозофски факултет у Београду обавештава да је написан и доступан јавности 30 дана од дана објављивања извештај са предлогом за избор Јелене Говедарице, дипломираног филозофа, у истраживачко звање истраживач-сарадник.

 

Стручни сарадник

Снежана Николић, с.р.

23
 
Мај
 
2018

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр.
23.05.2018. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Филозофски факултет у Београду обавештава да је написан и доступан јавности 30 дана од дана објављивања извештај са предлогом за избор Вукашина Гроздића, мастер андрагога, у истраживачко звање истраживач-приправник.

 

Стручни сарадник

Снежана Николић, с.р.

23
 
Мај
 
2018

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр.
23.05.2018. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Филозофски факултет у Београду обавештава да је написан и доступан јавности 30 дана од дана објављивања извештај са предлогом за избор Катарине Мићић, мастер психолога, у истраживачко звање истраживач-приправник.

 

Стручни сарадник

Снежана Николић, с.р.

23
 
Мај
 
2018

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр
23.05.2018. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Филозофски факултет у Београду обавештава да је написан и доступан јавности 30 дана од дана објављивања извештај са предлогом за избор Игора Стојановића, , у истраживачко звање истраживач-приправник.

 

Стручни сарадник

Снежана Николић, с.р.

23
 
Мај
 
2018

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр
23.05.2018. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Филозофски факултет у Београду обавештава да је написан и доступан јавности 30 дана од дана објављивања извештај са предлогом за избор Марије Петровић, мастер филозофа, у истраживачко звање истраживач-приправник.

 

Стручни сарадник

Снежана Николић, с.р.

23
 
Мај
 
2018

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр
23.05.2018. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Филозофски факултет у Београду обавештава да је написан и доступан јавности 30 дана од дана објављивања извештај са предлогом за избор Стевана Ракоњца, мастер филозофа, у истраживачко звање истраживач-приправник.

 

Стручни сарадник

Снежана Николић, с.р.

23
 
Мај
 
2018

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр.
23.05.2018. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Филозофски факултет у Београду обавештава да је написан и доступан јавности 30 дана од дана објављивања извештај са предлогом за избор Славенка Шљукића, мастер филозофа, у истраживачко звање истраживач-приправник.

 

Стручни сарадник

Снежана Николић, с.р.

23
 
Мај
 
2018

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр.
23.05.2018. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Филозофски факултет у Београду обавештава да је написан и доступан јавности 30 дана од дана објављивања извештај са предлогом за избор Марине Милановић, мастер класичног филолога, у истраживачко звање истраживач-сарадник.

 

Стручни сарадник

Снежана Николић, с.р.

23
 
Мај
 
2018

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр. 818/2
23.05.2018. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Филозофски факултет у Београду обавештава да је написан и доступан јавности 30 дана од дана објављивања извештај са предлогом за избор Вишње Кнежевић, доктора наука - филозофија, у научно звање научни сарадник.

 

Стручни сарадник

Снежана Николић, с.р.

23
 
Мај
 
2018

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
05/2-7 бр. 825/1
23.05.2018. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Филозофски факултет у Београду обавештава да је написан и доступан јавности 15 дана од дана објављивања извештај са предлогом да се др Јасмина Чубрило изабере у звање ванредног професора за ужу научну област Историја ликовних уметности и архитектуре.

 

Стручни сарадник за радне односе

Ђорђевић Радмила с.р.

1, 2, 3, 4, 5
↑↑↑